• Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)
   AYPE Film
   AYPE Enjeksiyon
   AYPE Ekstrüzyon
• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen (LAYPE)
   LAYPE Film
   LAYPE Enjeksiyon
   LAYPE Ekstrüzyon
   LAYPE Rotasyon
Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE)
   YYPE Film
   YYPE Elyaf & Monofilament
   YYPE Şişirme
   YYPE Enjeksiyon
   YYPE Boru
   YYPE Ekstrüzyon
   YYPE Rotasyon