Yetenek Yönetimi kurum içerisinde tüm seviyelerde uygulanmakta olup sahip olduğumuz yeteneklerimizin kariyer ve gelişim planlamalarını yaparak, kurum hedefleri ile aynı doğrultuda İnsan Kaynağımızın gelişimi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, çalışanların sistemli bir yaklaşım ile değerlendirilmesi, İnsan Kaynakları yönetimine dair süreçlerin bu doğrultuda planlanması ve şirket performansını üst düzeye çıkaracak, başarı odaklı çalışanların geliştirilmesi ve elde tutulması amaçlanmaktadır. İnsan Kaynakları alanında öncelikli olan konulardan biri olarak konumlandırılan Yetenek Yönetimi kapsamında Kariyer Yönetimi, Performans Yönetimi, Yetkinlik Yönetimi ile Eğitim ve Gelişim Yönetimi çalışmaları uygulanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmeye yönelik uygulamalar, bu kapsamda yapılan anket ve değerlendirme çalışmaları ile desteklenmektedir.

Yetkinlik Yönetimi  kurum içerisinde organizasyonun temel gücünü yansıtan ve çalışanların kendilerine verilmiş hedeflerde başarılı performans göstermelerine olanak sağlayan yetenek ve beceri birikimleri olarak değerlendirilen yetkinliklerin yönetilmesi kapsamında, organizasyon içerisinde doğru yetkinlik eşleştirmeleri yapılarak operasyonel verimliliğinin arttırılması amaçlanmış ve KTM çalışanlarının pozisyon bazında yetkinlikleri belirlenmiştir. 

İşe Alım Yönetiminde  işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında, şirketimiz değerleriyle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olması olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, işe alım sürecimiz ile, staj programları, yeni mezun (MT) programları, seçme ve değerlendirme sürecinde kullandığımız envanterler, yetkinlik mülakat uygulamaları ile bizi geleceğe taşıyacağına inandığımız yeteneklerin kurumumuza kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kariyer Yönetimi İnsan Kaynakları sistemimizin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin tümünü kapsayan bir şekilde uçtan uca entegre bir şekilde tanımlanmıştır. Çalışanlar ile kariyer haritalarının eşleştirilmesi hem çalışan bağlılığı hem de kurumsal vizyonun sağlanabilirliği açısından en temel başarı faktörü olarak değerlendirilmektedir.

Performans Yönetimi Sistemi, bölümlerin iş hedeflerini kurumun vizyonuna hizmet edecek şekilde belirlediğinden emin olunarak ve bu hedeflere erişim başarısının ölçümlenmesini içerecek şekilde tasarlanmıştır. Kurum içerisinde uygulamakta olduğumuz performans yönetim sistemi ile bireysel, fonksiyonel ve kurumsal hedeflerin değerlendirilmesi etkin bir şekilde sağlanmakta ve bu doğrultuda kurumsal vizyona doğru adımlarla ulaşılması hedeflenmektedir. Öncelikle şirket stratejik hedefleri belirlenmiş ve bu hedefler bölümlere, bölümlerden de bireylere indirgenmiştir.

Yedekleme Yönetimi Kurum içerisinde iş sürekliliğini sağlamak ve işgücü açığı nedeni ile oluşabilecek riskleri en aza indirmek için organizasyon içinde kilit önem taşıyan ve gelecekte ihtiyaç olabilecek pozisyonlar, yedekleme yönetimi kapsamında belirlenmektedir. Belirlenen kilit pozisyonlara ve yönetim kademelerine yönelik olarak kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulacak işgücünün şirket içindeki yüksek performans ve potansiyelli çalışanlarla karşılanması amacı ile yedekleme planları kilit pozisyonlar için yapılmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi Kurum İnsan Kaynakları uygulamaları içerisinde eğitim yönetimi, vizyon, misyon, amaçlar, uzun dönem planlar ve stratejiler doğrultusunda çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesine yönelik eğitimlerin belirlenmesini içerecek şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. İşe alımdan başlayacak şekilde tariflenen tüm süreçler içerisinde çalışanın katkısının nasıl arttırılacağı ve çalışanın nasıl geliştirileceği değerlendirilerek yönetilmektedir.

Takdir ve Ödüllendirme Kurum içerisinde çalışanlarımızın şirketimize katkı sağlayacak davranış ve çabalarının ön plana çıkartılması, başarılarının desteklenmesi, devamının sağlanması ve motivasyonunun yükseltilmesi amacıyla takdir ve ödüllendirme programları uygulanmaktadır.