Tüm kaynakları bizlerin yönettiği gerçeğinden yola çıkarak, bugünün zor rekabet koşullarında en güçlü sermayemizin insan kaynağımız olduğuna inanırız. İnsan kaynağımız, şirketimizin büyümesi, gelişmesi ve genişlemesinin bir teminatı ve ayrıca ortaya koyacağımız fiziksel ve finansal sermayemize sahip çıkacak kişilerdir.

İnsan Kaynakları politikamız KTM değerleri üzerine kurulmuştur. Değerlerimiz manzumesine bağlı kalarak; İnsan Kaynakları politikamıza aşağıda yazılı unsurlar çerçevesinde yön verilmiştir.

 

       

          KTM olarak çalışanlarımızın;

  • Çözen, planlayan ve uygulayan,
  • Değişime açık ve sürekli gelişmeyi amaç olarak gören,
  • Sonuç odaklı,
  • Takım çalışmasına inanan,
  • Yüksek potansiyel sahibi,
  • Proaktif bir ruha sahip,
  • İletişime açık, samimi ve şirketine bağlı olmalarını bekleriz.
                                    

Çalışanlarımıza yatırım yaparken, onların bireysel ve mesleki gelişimlerinin sonuçta bir katma değere dönüşeceğine inanırız. İş ortamlarındaki ergonomik şartların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve işyerlerinde iş güvenliği tedbirlerinin uygulanmasının her şeyden önce insani bir sorumluluk olduğunun bilinci ile hareket ederiz. Özellikle iş tehlikesi yüksek olan bölümlerimizde ve tesislerimizde iş güvenliğinin gerektirdiği tüm uygulamaları ve yatırımları destekler ve finanse ederiz. İşlerimizin yürütülmesinde yönetim kadrolarımızdan stratejik liderlik yapmalarını, kendilerine bağlı bölüm ve kadroları hedeflerle yönetmelerini bekleriz. Operasyonel liderlikte yöneticilerden astlarının eğitilmesi ve yetiştirilmesini işlerinin bir parçası olarak görmelerini isteriz.

Petrol ve petrol türevleri, petrokimyasallar, polimerler ve endüstriyel kimyasallar konusunda temsilcilik, dağıtım ve uluslararası ticaret yapan ve Şubat 2019 da 20. yılını kutlayan şirketimiz 2018 yılı itibari ile İnsan Kaynakları Uygulamalarında büyük bir dönüşümle, Uluslararası büyük bir Danışmanlık firması ile çalışarak Organizasyonel Gelişim ve İK süreçleri yapılandırılarak 6 ay süren proje hayata geçirilmiştir.

Önümüzdeki 5 yıllık planda Türkiyede sürdürülebilir, ancak dünyada agresif bir büyüme hedefleyen şirketimiz, İnsan Kaynakları alanında da yatırımlarını bu yönde yapmaktadır.

2015 de kurulan İsviçre yapılanmamıza, 2018 Ağustos’ta Singapur ofisimiz eklenmiştir. Yurtdışı ekibimizin büyütülmesi yönünde çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız, yetenek yönetimi uygulamalarını esas alarak insan kaynağının verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, yürütülen çalışmalar doğrultusunda ise, çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin artırılması yönünde planlanmakta ve kurum içerisinde bölüm veya pozisyon ayırt etmeksizin uygulanmaktadır.