Sağlık, Güvenlik ve Çevre; KTM için olağanüstü önemli yükümlülüklerdir.
KTM, çalışanlarının sağlığından ve güvenliğinden de sorumlu olduğunun farkındadır.

Misyonumuz;

  • Tüm yasal gerekliliklere ve "endüstri uygulamalarına" uyum.
  • KTM el kitabındaki kurallara uyum.
  • Çalışanları ve müşterileri için güvenli ve pozitif çalışma ortamı sağlamak.
  • Çevrenin korunmasını sağlamak.
  • Çevrenin korunması ve güvenli çalışma koşullarının devamlı geliştirilmesi.
  • Sağlık, Güvenlik ve Çevre performasnlarının daha da geliştirilmesi için hedef belirlenmesi.