Tüm kaynakları “İnsan” denen varlığın yönettiğine olan inancımızla, bugün zor rekabet koşullarında en güçlü sermayemizin insan kaynağı olduğuna inanırız.

İnsan kaynağı kalitesinin, şirketlerimizin büyümesi, gelişmesi ve genişlemesinin bir teminatı olduğuna inanırız. Çünkü ortaya koyacağımız fiziksel ve finansal teminatlara sahip çıkacak olanlar onlardır.

İnsan kaynakları politikamızı KTM değerleri üzerine kurarız. Değerlerimiz manzumesine bağlı kalarak; insan kaynakları politikamıza aşağıda yazılı unsurlar çerçevesinde yön veririz.

 

 

 • Çözen,
 • Planlayan ve uygulayan,
 • Değişime inan ve sürekli geliştirmeyi amaç olarak gören,
 • Sonuç odaklı,
 • Ve de tüm bunları yaparken ben yerine biz diyebilen, üstün nitelikli bireyler ile çalışmayı düşünürüz.
 • Yükselen değerlerimizi koruma ve geliştirme de etkin olacak yetenekli çalışanları tercih ederiz.
 • Yüksek potansiyel sahibi çalışanların performanslarının takibi bizim için önemlidir. Yüksek potansiyel sahibi çalışanları, şirketimizin gelecek yılları için bir teminat kabul ederiz.
 •  İşe alım sürecimizde,  adaylarımızdan değerlerimize uygunlukla birlikte proaktif bir ruha sahip olmalarını bekleriz.
 • İletişime açık, samimi, şeffaf organizasyon yapısıyla yüksek değerler ve sadakat oluşturmaya çalışırız.
 • Çalışanların gelişim alanına yatırım yaparken, onların bireysel ve mesleki gelişimlerinin sonuçta bir katma değere dönüşeceğine kesinlikle inanırız.
 • İş ortamlarındaki ergonomik şartların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve işyerlerinde iş güvenliği tedbirlerinin uygulanmasının her şeyden önce insanı bir sorumluluk olduğuna inanırız.
 • Özellikle iş tehlikesi yüksek olan birimlerimizde ve tesislerimizde iş güvenliğinin gerektirdiği tüm uygulamaları ve yatırımları destekler ve finanse ederiz.
 • İşlerimizin yürütülmesinde yönetim kadrolarımızdan stratejik liderlik yapmalarını, kendilerine bağlı birim ve kadroları hedefler için iyi yönetmelerini bekleriz. Operasyonel liderlikte astların eğitilmesi ve yetiştirilmesini işlerinin bir parçası olarak görmelerini isteriz.